L
A D I N G

Products

CCC Products

 โรงงานผลิตของ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ได้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย ประเภท ได้แก่

 

- หมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน (ระบบพิมพ์ Off - set , Air - set และ Coating)
        สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ บรรจุภัณฑ์ ที่มีสีสันสดใส สวยงาม รวมถึง บรรจุภัณฑ์ ประเภท กระดาษ และโลหะ

 

- หมึกพิมพ์ฐานตัวทำละลาย (ระบบพิมพ์ Gravure และ Flexograhpy)
        สามารถพิมพ์งานได้ทุกพื้นผิวพลาสติก ฟิล์ม เหมาะ สำหรับงานเฟล็กซิเบิล แพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

 

- หมึกพิมพ์ฐานน้ำ (ระบบพิมพ์ Flexography)
        เป็นหมึกพิมพ์คุณภาพสูง เฉดสีเข้ม สวยงาม ทนทาน ต่อทุกสภาพการ ใช้งานเหมาะสำหรับ งานพิมพ์ระบบ ป้อนม้วน ระบบป้อนแผ่น  บนกระดาษ คราฟท์ กระดาษ ลูกฟูก กล่อง บรรจุภัณฑ์  และถุงกระดาษ

 

- หมึกพิมพ์ฐานน้ำ (ระบบพิมพ์ Gravure และ Flexography) 
        เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัย มนุษย์ เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พิมพ์งานได้ทั้งระบบพิมพ์ กราเวียร์ และเฟล็กโซ่กราฟฟีบนบรรจุภัณฑ์ พลาสติก และฟิล์ม