บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
   
หน้าแรก l ประวัติบริษัท l กระบวนการผลิต l ผลิตภัณฑ์ l มาตรฐานสากล l ติดต่อบริษัท  

 

         บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหมึกพิมพ์ในระดับแนวหน้า ของ ประเทศไทย มีการเปิดตลาดทางการค้ากับคู่ค้าต่าง ๆ มากมายทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ   ถือส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ไทย บริษัทตระหนักถึงบทบาทและ ความรับผิดชอบ ในฐานะองค์กร
ที่ดีที่สุดต่อคู่ค้าทุกราย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม  

      เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน การให้บริการ อยู่เสมอ   มีการลงทุนในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ ความร่วมมือกับองค์กร ภายนอก สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ใน การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ความรู้ทางเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ และการพิมพ์   การได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ถือเป็นเครื่องยืนยัน ถึงสิ่งเหล่านี้ 

       ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปี ของบริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะและร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน ทุกคน และ เหนือสิ่งอื่นใดที่จะขาดเสียไม่ได้คือการได้รับความสนับ สนุน เป็นอย่างดีจากคู่ค้า ทุกท่านเสมอมาHome Page นี้เหมาะสำหรับ การ
แสดงผลที่ ความละเอียด 1024*768
pixel ด้วย Browser Internet Explorer

Copyright ©2005
   Chalermchaichan.co.th
     All rights reserved

  บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
536,536/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ (662) 898-9050-69, 416-0155-59 โทรสาร (662) 416-0587,416-6778
Email : rockets@chalermchaichan.co.th URL : www.chalermchaichan.co.th